Slyšeli jste o mentoringu a nejste si jisti jeho významem?

Zvažujete již mentoring využít pro Vaši společnost nebo pro Vás samostatného podnikatele?

Seznamte se proto s tím, co mentoring vlastně skutečně je a proč lze mentoring efektivně využít jako skvělý benefit a získat tím přidanou hodnotu pro jednotlivce, týmy i celé firmy

CO JE MENTORING ?

 • Mentoring je efektivní a výkonný způsob sdílení a předávání odborných znalostí a dovedností – anglicky shrnuto do pojmů „hardskills“ a „softskills“, které vedou k podpoře, rozvoji a vzniku schopností a dovedností lidí, a to jak na úrovni osobní, tak manažerské
 • Mentoringem můžeme zvládnout objevovat, rozvíjet a naplno využívat lidský potenciál, je to jedna z nejúčinnějších forem rozvoje
 • Mentoring nabízený na vysoké úrovni vede k vyššímu výkonu a spokojenosti daného jednotlivce a tím může následně podněcovat vyšší výkon celých týmů a organizace jako celku
 • Mentoring lze proto nabídnout jako účinný a dobře měřitelný benefit
 • Mentoring prováděný zkušeným profesionálem nebude chybně aplikován jako koučink ani jako školení nebo konzultace
 • Mentoring definuje role pro mentora („učitele“) a menteeho („žáka“), mentor je profesionální expert na danou problematiku, nejčastěji seniorní manažer nebo lektor, mentee je každý člověk, který má aktivní zájem o osobní rozvoj a uvědomuje si všechny výhody mentoringu proti jiným formám
 • Mentoring dává smysl za předpokladu, že při něm aktivně pracují obě strany a mají vymezen dostatek časového fondu, zkušený mentor dokáže na začátku spolupráce odhadnout časový rozsah a množství témat, která lze efektivně probrat

Efektivní mentoring neklade vysoké nároky jen na mentora, ale očekává se i adekvátní přístup menteeho, resp. nejčastěji organizace, která mentoring objednává a menteeho smluvně „zastupuje“, firma by měla mít vypracovaný systém mentoringu ve své interní struktuře, tj. výběr vhodných kandidátů na pozice mentee, práce s „absolventy“ mentoringu a jejich další kariérní řád, vyhodnocování efektivity mentoringu ad.

CO NENÍ MENTORING ?

Mentoring není koučink

 • Mentoring není skutečně koučink, ačkoliv se zcela běžně a často i v odborné literatuře a debatách oba pojmy chybně zaměňují
 • Koučink na rozdíl od mentoringu vede dotyčného formou dotazů a hlubokých lidských zamýšlení a sebepoznávání k hledání vlastních způsobů a návodů řešení otevřených témat
 • Koučink provádí kouč a provádí příslušného koučovaného k nalezení vlastní cesty řešení témat koučovaného, okruhy témat mohou být na jakékoliv životní téma
 • Koučink trvá obecně delší časový horizont než mentoring, aby přinesl žádoucí efekty pro koučovaného

Mentoring není školení ani konzultace

 • Školení je vzdělávací forma, při které školitel předává souhrn požadovaných informací na předem známe, jasně definované odborné téma
 • Školení probíhá většinou jednorázově (zpravidla v rámci jednoho dne) nebo může být rozděleno do několika časových bloků
 • Školení se organizuje pro menší či větší skupiny lidí, nejedná se zpravidla o individuální záležitost
 • Školení může být vedeno pasivní i aktivní formou, většinou záleží na typu školitele, složení skupiny školených a obsahovém tématu
 • Školitel standardně vydává účastníkům školení potvrzení/ certifikát o účasti, často stačí, aby byl účastník jenom přítomen
 • Školení mívá většinou velmi malý efekt a plní minimální účel z pohledu efektivity využití získaných informací, typicky platí, že již po několika hodinách až jednotkách dní pensum informací školené osoby zapomínají, výjimečně se vrátí k získaným podkladovým materiálům a pouze malé procento dotyčných si uchová a využije alespoň část nových znalostí a dovedností
 • Školení současně bývá bohužel pro mnohé zájemce nástrojem se legálně (a běžně zdarma) „ulejt“ z práce, firmy proto zavádějí nástroje pro měření dopadu získaných znalostí na výkon jednotlivce, často ve vazbě na osobní KPI a snaží se využívat více moderních online metod vzdělávání
 • Konzultace je oproti školení mnohem efektivnější forma sdílení odborných informací nebo manažerských rad, konzultace bývá jednorázová či opakovaná, konzultant má partnera jednu osobu, obsahově bývá konzultace vedena stylem dotaz – odpověď , cílem je pomoci k vyřešení určitého problému menšího rozsahu, je to rychlá metoda, efekt bývá mnohem vyšší než v případě školení, z konzultace může vyplynout potřeba mentoringu nebo eventuálně i školení pro širší okruh zájem a nebo více témat

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek